Home / Medyum / Medyum

Medyum

Medyum, kayıp bir eşya, gelecek ile ilgili tahmin ya da kişinin yerini bilen ülkemizde uzun yıllardır şarlatan olarak görülüyor. Ancak Batı’da ve Rusya’da bu tür özel yeteneği olan kişilerin istihbarat teşkilatları ve polis tarafından zaman zaman kullanıldıklarını çok iyi biliyoruz. Medyumluk gerçekten şarlatanlık mıdır, sahtekarlık mıdır yoksa en basit tanımıyla ruh hastalığı mıdır? Belki olabilir. Ama olamayabilir de! Medyumların fenomenolojisi, psikolojisi, kişiliği ve nörobiyolojik özelliklerini değerlendirdi. Küba’da Marokka’da medyumluk yeteneği olan kişiler üzerinde yapılan araştırmalara göre bu kişilerde normalin dışında bir kişilik çözünmesi, çocukluk travması veya ruhsal hastalık bulunmadığını belirten Prof. Tarlacı, Brezilyalı Candomble medyumları üzerinde yapılan araştırmalarda da stres ve kaygı ölçütlerinde normal insanlardan farklılık tespit edilmediğini söyledi. Brezilya kaynaklı başka bir araştırmada ise medyumların zihinsel sağlıklarında herhangi bir sapma görülmedi.

Hasta değil üstün meziyetli

Şu ana kadar en geniş kapsamlı çalışma ise Roxburgh ve Roe tarafından 2011 yılında yapıldı Bu araştırmada 82 medyum ile 130 normal kişi psikolojik testlerden geçirilerek karşılaştırıldı. Test olarak kişilik çözünmesi, sınırlılık sorgulama, zihinsel sağlık testi ve yaratıcı deneyim ölçeği uygulandı. Bu testlerin hiç birinde medyumlarda sıradan kişilerden farklı hastalıklı bir durum tespit edilemedi. Ancak, medyumlarda içsel hislerde farkındalık artışı, aktif hayal yeteneğinde artış, dışa dönüklük, iyilik ve estetik hassasiyette artış tespit edildi. Anlaşılacağı üzere bunlar hastalıklı durum değil üstün meziyetlerdi. Bu çalışmaların sonucuna göre medyumların akıl sağlıkları yerindeydi ve psikopatolojileri yoktu. Medyumluk, farklı bir bilinç hali ve beyin durumu olarak gözükmekteydi.

Prof. Sultan Tarlacı

Check Also

en-iyi-medyum

En iyi Medyum

En iyi Medyum Eski çağlardan günümüze kadar her konuda medyumluk, farklı bir önemli kavram olarak …

One comment

  1. Tarih boyunca medyum kelimesi üzerince çok araştırmalar yapılmıştır. Medyumluk gerçekten var mıdır? Sorusu hep sorulmuş ama net bir cevap bulunamamıştır. Medyumluk herkesin yapamayacağı daha doğrusu onlar gibi yeteneklere sahip olmayan nadir insanların yapabileceği bir meslektir. Bazı insanların ön görüleri, sezgileri, önceden yaşamış oldukları hayat koşulları, tecrübe ve deneyimleri bazı insanları diğerlerinden ayıran temel bazı unsurlardır. Dolayısı ile Medyum olan birisi toplumdaki diğer bireylerden bazı yönleriyle ayrılır. Konuşmaları, giyinmeleri, hayata bakış açıları, genel kültürleri gibi insani özelliklerinin yanı sıra gök yüzü bilimi, astroloji, yıldızlar, göz cisimleri, Mitoloji, güneş sistemi gibi dünyanın oluşu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir